Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van het lid Moorlag over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

Download Download

Ondertekenaars