Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het blog van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Download Download

Ondertekenaars