Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de reactie op het verzoek van het lid Van der Lee inzake aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Kamerstuk 32813, nr. 397)

Download Download

Ondertekenaars