Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan over de artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

Download Download

Ondertekenaars