Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Wijngaarden en Weverling over de artikelen ‘Asielzoekers uit veilige landen terroriseren Harderwijk’ en ‘Harderwijk is diefstallen door asielzoekers beu’

Download Download

Ondertekenaars