Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan vragen over het advies van de commissie-Remkes en de implicaties voor de subsidie voor het (bij)stoken van biomassa in energiecentrales en de aanleg van nieuwe biomassacentrales

Download Download

Ondertekenaars