Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Groothuizen en Van Dam over het fenomeen ‘voorgenomen beslissing’

Download Download

Ondertekenaars