Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Sjoerdsma over het artikel "De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders"

Download Download

Ondertekenaars