Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bergkamp en Van Meenen over het bericht 'Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen'

Download Download

Ondertekenaars