Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Futselaar over het bericht dat hypotheekverstrekkers toegang tot studieschuldgegevens bij DUO kunnen vragen

Download Download

Ondertekenaars