Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Volgens minister helpt privacy bedrijven om klanten binnen te houden’

Download Download

Ondertekenaars