Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen’

Download Download

Ondertekenaars