Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Kwint over de ongepaste en onwettelijke inzage in de onderzoeksopzet Shell Papers

Download Download

Ondertekenaars