Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Leijten over een ambtenaar die een stuk van het onderzoek van de EDP-auditors uit het concept-verslag van onafhankelijke onderzoekers verwijderde met het oog op het eventueel moeten verstrekken van het onderzoek, zodat tot nu toe noch de Kamer noch journalisten dit deel van het onderzoek hebben kunnen inzien

Download Download

Ondertekenaars