Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over het bericht dat advocaten stoppen met het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege te lage tarieven

Download Download

Ondertekenaars