Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wiersma, Laan-Geselschap, Ziengs en Nijkerken-De Haan over de berichtgeving over gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

Download Download

Ondertekenaars