Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Peters over het bericht dat zorgcowboys binnen twee jaar miljonair worden in de thuiszorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Slootweg en Peters over het bericht dat zorgcowboys binnen twee jaar miljonair worden in de thuiszorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat zorgcowboys binnen twee jaar miljonair worden in de thuiszorg

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid