Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen’

Download Download

Ondertekenaars