Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen’

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Gezichtendatabase van politie bevat foto’s van 1,3 miljoen mensen’

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid