Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Laan-Geselschap en Weverling over de ‘bewapening van boswachters’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Weverling en Laan-Geselschap over de berichten inzake bewapening van boswachters

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De berichten inzake bewapening van boswachters

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid