Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sneller, Aartsen, Van der Molen en Van der Graaf over de problemen bij het Commissariaat voor de Media

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller, Aartsen, Van der Molen en Van der Graaf over de problemen bij het Commissariaat voor de Media

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Schriftelijke vragen

De problemen bij het Commissariaat voor de Media

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid
Naar boven