Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Roon over het bericht dat president Macron namens de EU 15 miljard euro aanbiedt aan Iran

Download Download

Ondertekenaars