Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht dat kinderen van Oeigoerse afkomst door de Chinese overheid van hun ouders worden gescheiden en naar internaten worden gestuurd

Download Download

Ondertekenaars