Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Fritsma, Emiel van Dijk en Wilders over een ontsnapte vreemdeling uit detentiecentrum Rotterdam

Download Download

Ondertekenaars