Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Alkaya over een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

Download Download

Ondertekenaars