Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Asscher en Ellemeet over freelancejournalisten die onder het minimumloon werken

Download Download

Ondertekenaars