Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bruins en Özdil over het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid