Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Kuiken, Krol, Buitenweg en Van Nispen over de mogelijke betrokkenheid van de Minister in de strafzaak tegen het lid Wilders

Download Download

Ondertekenaars