Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg, Van der Molen en Van Dam over de inzet van een gebarentolk bij crisiscommunicatie door de overheid en bij persconferenties van de overheid

Download Download

Ondertekenaars