Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Kuiken over het bericht ‘Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen’

Download Download

Ondertekenaars