Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Becker over het bericht ‘Islamitische Haga Lyceum van plan meer omstreden predikers uit te nodigen’

Download Download

Ondertekenaars