Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Kuik en Peters over het bericht 'Schuldhulpverlening lastig voor studenten met schulden'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Schuldhulpverlening lastig voor studenten met schulden'

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid