Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het 'anders toewijzen' van huurwoningen in Utrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het ‘anders toewijzen’ van huurwoningen in Utrecht

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid
Naar boven