Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de werkwijze en prijsafspraken van rechtsbijstandsverzekeraars en de gevolgen voor de kwaliteit

Download Download

Ondertekenaars