Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Raemakers over het bericht ‘Medische gegevens duizenden Nederlanders verplaatst naar Google: 'Riskant'’

Download Download

Ondertekenaars