Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wilders, De Graaf en Beertema over het bericht 'Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid