Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de schokkende beelden van een hondenshow in Eindhoven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De schokkende beelden van een hondenshow in Eindhoven

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid