Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid