Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Download Download

Ondertekenaars