Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over het data-lek bij het ziekenhuis OLVG waardoor onbevoegde studenten medische dossiers hebben ingezien

Download Download

Ondertekenaars