Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Özdil inzake het bericht ‘Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus’

Download Download

Ondertekenaars