Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Agnes Mulder over de kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Agnes Mulder over de kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid