Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Hul op de vragen over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid