Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-02-2019
Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs

27-12-2018
Initiatieven voor passend onderwijs