Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Schriftelijke vragen

Initiatieven voor passend onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid