Schriftelijke vragen : Het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Judith Tielen, Kamerlid VVD
  • Medeindiener
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Tielen en Van der Molen over het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Van der Molen over het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap