Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Sjoerdsma over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Karabulut en Sjoerdsma over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid