Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Smeulders over een Arrest van het Gerecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over een Arrest van het Gerecht

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Een Arrest van het Gerecht

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid