Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Beertema, De Roon, Bosma en Fritsma over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden over Beertema, De Roon, Martin Bosma en Fritsma over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Indiener M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden over Beertema, De Roon, Martin Bosma en Fritsma over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid