Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Beertema, De Roon, Bosma en Fritsma over het bericht dat het Chinese leger massaal onderzoekers stuurt naar westerse universiteiten

Download Download

Ondertekenaars