Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Jong over het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag uitkering'

Indiener L.W.E. de Jong, Tweede Kamerlid