Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Westerveld over begeleiding van pleegouders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Begeleiding van pleegouders

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid