Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het achterhouden van een rapport van de CTIVD

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-09-2018
Het achterhouden van een rapport van de CTIVD