Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Özütok over bericht ‘Nog steeds post van overledenen naar berichtenbox’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Nog steeds post van overledenen naar berichtenbox’

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Nog steeds post van overledenen naar berichtenbox’

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid
Naar boven